artikel | 16 mar 2020

Setterwalls lanserar en särskild arbetsgrupp med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Responsive image

Setterwalls lanserar en särskild arbetsgrupp med anledning av Coronaviruset (COVID-19) i syfte att besvara brådskande frågor från klienter rörande planering och bemötande av riskerna i samband med virusets utbrott och fortsatta utveckling.

Arbetsgruppen har utformats för att bistå klienter inom ett brett spektrum av brådskande frågor som kan uppkomma på grund av utbrottet, från frågor gällande arbetsrätt, kommersiella avtal, statsstöd och kapitalmarknad till frågor gällande finansiering och rekonstruktion samt andra insolvensrelaterade frågor. Arbetsgruppen inkluderar flera olika verksamhetsområden och kontor i syfte att tillhandahålla bästa möjliga rådgivning för klienterna.

Ett effektivt bemötande av utbrottets risker kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv. Arbetsgruppen tillhandahåller rådgivning till klienter genom att utnyttja expertis från byråns övriga verksamhetsgrupper som exempelvis Rekonstruktion och Insolvens, Bank & Finans, Aktiemarknadsrätt, Företagsöverlåtelser, M&A, Private Equity, Kommersiella avtal, Tvistelösning, Arbetsrätt och pensioner, IT-rätt & dataskydd och Fastighetsrätt.

Vänligen vänd er till era befintliga kontakter på byrån eller nedanstående kontaktpersoner för närmare vägledning.

Stockholm
Mikael Magnusson (Bank & finans och Rekonstruktion)
Marcus Nivinger (Capital Markets) 

Malmö
Marc Tullgren (Rekonstruktion)
Ola Grahn (Capital Markets)

Göteborg
Jesper Kuschel (Bank & finans och Rekonstruktion)
Johan Hallén (Kommersiella avtal)

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Aktiemarknadsrätt, Bank & finans, COVID-19 | Coronaviruset, Kommersiella avtal, Obestånd, rekonstruktion & konkurs, Private Equity

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.