Johanna Linnarsson

Associate / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar främst med transaktioner inom capital markets.

Mitt arbete omfattar transaktioner såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden och emissioner av obligationer. Utöver det biträder jag företag i frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Under åren 2015–2019 arbetade jag som jurist på Finansinspektionen. Dessa år gav mig expertis inom tillståndsprövning, främst av prospekt och erbjudandehandlingar. Utöver det var jag projektledare för genomförandet av EU:s prospektförordning. Ansvaret innebar bland annat att jag skrev föreskrifter, remissvar och Finansinspektionens vägledning om prospekt samt att jag deltog i det internationella arbetet kopplat till EU:s prospektförordning inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Karriär
2019-,Setterwalls
2015-2019,Finansinspektionen
2014-2015,Advokatfirman Delphi
2014,Stockholms universitet, juristexamen
2014, Linköpings universitet, affärsjuridisk masterexamen
2013, Sungkyunkwan University of Law
Uppdrag