Profil

Jag arbetar som biträdande jurist inom bank- och finansavdelningen.

Jag sysslar företrädesvis med bank- och finansieringsrelaterad juridik. Jag har, bland annat, biträtt i svenska och internationella finansieringstransaktioner, regulatoriska frågor och vid utgivande av obligationer.

 

Karriär
2016-,Setterwalls
2016,Göteborgs universitet, juristexamen
2015,Universität Salzburg
2014,Universität Luzern