fbpx Linnea Ljung | Setterwalls Advokatbyrå

Linnea Ljung

Specialist Counsel, Advokat / Göteborg

Huvudsakligen verksam inom

Miljörätt

Energi & råvaror / Life Sciences

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är specialiserad inom miljörätt och har över tio års erfarenhet av att biträda såväl svenska som internationella företag i miljö- och energirättsliga frågor. Sedan 2018 ansvarar jag för miljörätten vid Göteborgskontoret. 

Mitt dagliga arbete består av att identifiera och hantera miljörättsliga risker i företags pågående verksamhet eller i samband med transaktioner. Vidare bistår jag klienter i samband med miljöprövningar och övriga kontakter med miljömyndigheter. Jag arbetar även mycket med miljörättsliga ansvarsfrågor – såsom ansvar för förorenade områden och ärenden som rör miljöskadestånd och andra ersättningsfrågor. Utöver detta biträder jag ofta bolag i frågor som rör avfall och biprodukter, energi, infrastruktur, områdes- och artskydd samt frågor som rör ellagstiftningen.

 

Karriär
2018-,Setterwalls
2008-2018,Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Rekommendationer

Linnea Ljung är listad som recommended lawyer av Legal500 (Environment)