Linnea Ljung

Delägare, Advokat / Göteborg

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Miljörätt

Branscher

Energi & råvaror / Life Sciences

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2008 med att biträda svenska och internationella företag i miljö- och energirättsliga frågor. Sedan 2018 ansvarar jag för miljörätten vid Göteborgskontoret.

Mitt dagliga arbete består av att identifiera och hantera miljörättsliga risker inom ramen för företags pågående verksamhet eller i samband med transaktioner, vid entreprenader och vid markexploatering. Jag bistår klienter i samband med miljöprövningar och i övriga kontakter med miljömyndigheter. Bland de företag som jag löpande bistår finns några av Sveriges största bolag inom tillverkande industri.

Jag biträder regelbundet bolag i frågor som rör vatten, gruvor, avfall och biprodukter, energi, infrastruktur, områdes- och artskydd samt frågor som rör ellagstiftningen.

Ett av mina särskilda fokusområden är miljö- och omgivningsskador, såsom ansvar för förorenade områden, allvarliga miljöskador och miljöskadestånd. Dessa frågor har inte sällan avgörande betydelse vid utveckling, eller försäljning och förvärv, av industri och fastigheter. Miljöfrågan är ofta mycket tids- och kostnadspåverkande, i synnerhet vid konvertering av industriellt präglade markområden till bostäder eller annan, mer känslig markanvändning.

Jag får ofta förmånen att föreläsa vid olika branschforum och universitet och håller även regelbundet skräddarsydda kurser i olika miljörättsfrågor för byråns klienter.

 

Karriär
2018-,Setterwalls
2008-2018,Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Rekommendationer

Linnea Ljung är listad som recommended lawyer av Legal 500 (Environment).

"She is incredibly competent and knowledgeable. She gives outstanding service that provides a sense of security. "

- chambers, 2021 - environment

"She has excellent knowledge of environmental issues. She is organised, low-profile, high-competence, and creative in generating and describing different options. "

- Chambers, 2021 - environment

"Linnea Ljung specialises in environmental questions with good knowledge and competence. Linnea is always positive when looking into new questions or areas and always maintains high morals and ethics. "

- chambers, 2021 - environment

"I almost always work with Linnea Ljung who is open for new angles of approach to problems."

- legal 500, 2021 - environment

"Linnea Ljung is driven, hands on, experienced and has the ability to drive big processes and projects forward in tight schedules. She has a great service mind, professionalism and integrity."

- Legal 500, 2020 - environment

"She is very skilled in her area of expertise and demonstrates a highly efficient, proactive approach to safeguarding her clients’ interests. Compared to others in the market, she is much more proactive and safeguards her clients’ interests more."

- Chambers, 2020 - environment