Profil

Jag är sedan 2005 huvudsakligen verksam inom områdena immaterial- och marknadsrätt samt kommersiella avtal, ofta med internationell anknytning och ofta i en digital miljö.

Jag hanterar dagligen uppdrag där svenska eller utländska företag behöver rådgivning kring skydd och kommersialisering av deras immateriella och andra tillgångar. En stor del av uppdragen avser varumärken, upphovsrätt eller reklam- och marknadsföringsfrågor och jag har erfarenhet av att hantera komplicerade tvister inom dessa områden. Jag ägnar en stor del av min arbetstid åt upprättande och förhandling av kommersiella avtal, t.ex. rörande samarbeten, utveckling, licensiering, inköp och försäljning och jag har gedigen erfarenhet av teknologi- och IP-transaktioner. De uppdrag jag arbetar med har ofta en gränsöverskridande aspekt och jag är därför van att arbeta i internationella projekt. Jag har särskild erfarenhet inom tech, inklusive software-as-a-service (SaaS), social media, digital marknadsföring och digital hälsa, liksom inom underhållnings-, media-, alkohol-, tobak- och FMCG-branscherna, samt inom allmänna marknads- och konsumenträttsliga frågor avseende t.ex. e-handel. Jag har också mångårig erfarenhet av offentlig upphandling.

Karriär
2005-,Setterwalls
2003-2005,Stockholms tingsrätt, tingsnotarie
2003,Lunds universitet, fil. kand. i företagsekonomi, inriktning finansiering
2002,Lunds universitet, juristexamen
2000-2001,Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien, Erasmus, studier i EU-rätt och franska
Rekommendationer

Sophia Spala is listed as Other Specialist by Chambers Global (Intellectual Property) and Next Generation and Recommended Lawyer by Legal 500 (Intellectual property and media and Public procurement). Further, she is ranked by WTR 1000 (World Trademark Review) under Enforcement and litigation, and Prosecution and strategy.

"Sophia Spala is a top-notch, customer-centric lawyer. She is always on top of things and so easy to work with. Her advice is always to the point and commercially minded. Clients really like to work with her as she gets things done with a good end result. I can really recommend her."

- Legal 500, 2020

"I have worked with Sophia Spala on several occasions. She has always listened very carefully to understand our needs, then patiently guided us through the process while discussing our various options. She serves you in an organised and respectful manner which makes you feel comfortable even under stressful situations. Her skills and strategic decisions have helped me and my company to achieve outcomes better than expected."

- Legal 500, 2020

"Handles enforcement matters with a great overview."

- WTR 1000, 2020

"She knows all the pitfalls and never forgets the economic aspects of the case."

- WTR 1000, 2020

"She is easy to work with and her advice is prompt and hands on."

- WTR 1000, 2020

"One of the most outstanding lawyers out there – she is a true rainmaker."

- WTR 1000, 2020

"Takes a very practical and effective approach."

- Legal 500, 2017

Meriter
Förtroendeuppdrag
GÄSTFÖRELÄSARESeminariet "Strategi och affärsplanering - utifrån och in", Motivation.se (februari 2015)
Artiklar