Andreas Ödman

Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Skatterätt

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2016 i Setterwalls skattegrupp, där jag huvudsakligen bistår företag och individer med nationella och internationella skattefrågor.

Jag har särskild erfarenhet av att utforma och implementera effektiva incitamentsprogram för olika typer av bolag samt behov, såväl inom Sverige som med multinationella kopplingar. Jag biträder även regelbundet vid transaktioner, omstruktureringar, skatteprocesser, förhandsbesked samt med löpande rådgivning inom företagsbeskattning och kapitalbeskattning. Mitt arbete berör såväl skatterättsliga som bolagsrättsliga frågor där jag bland annat biträder klienter med aktieägaravtal och andra aktieägarrelaterade frågor.

Karriär
2016-,Setterwalls
2014,University of Connecticut
2011-2016, Lunds universitet, juristexamen