Jenny Söberg

Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Arbetsrätt och pensioner / Kommersiella avtal / Compliance & Investigations

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2013 med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning inom arbetsrätt

Jag ansvarar för arbetsrättsgruppen i Malmö och jag bistår arbetsgivare inom hela det arbetsrättsliga området. Mitt dagliga arbete innefattar t.ex. omstruktureringar, uppsägningar (inklusive frågor om skydd för arbetsgivarens verksamhet, konkurrensklausuler och sekretess), kollektivavtalsfrågor, verksamhetsövergångar, ärenden inom arbetsmiljö/rehabilitering och arbetsrättsliga tvister i domstol. Jag arbetar regelmässigt med att upprätta, granska och förhandla olika typer av arbetsrättsliga avtal såsom anställningsavtal samt företräder företag vid MBL-förhandlingar. Jag arbetar också med compliancefrågor såsom uppförandekoder och riktlinjer för anställda.

Jag har ett nära samarbete med bl.a. transaktionsavdelningen och skatteavdelningen och jag har stor erfarenhet av processer och förhandlingar kring företagsförvärv och andra kommersiella förhållanden som t.ex. partneravtal, där det också finns arbetsrättsliga inslag. Utöver rådgivningsverksamhet föreläser och undervisar jag regelbundet inom arbetsrätt.

Karriär
2019,-Setterwalls
2013-2019,MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist/advokat
2011-2013,Lunds tingsrätt, tingsnotarie
2011,Lunds Universitet, Ekonomie kandidatexamen
2011,Lunds Universitet, juristexamen