Ludwig Isell Lind af Hageby

Senior Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Bolagsrätt / Företagsöverlåtelser, M&A

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och internationella företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser (M&A), aktiemarknadsrätt samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter med rådgivning i samband med framförallt företagsöverlåtelser, börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, bolagsstämmor och olika typer av kommersiella avtal. Jag bistår även svenska och utländska klienter inom allmänna bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden. Därutöver har jag erfarenhet av venture capital-transaktioner och rådgivning vid utformning och implementering av incitamentsprogram i privata och publika företag.

Karriär
2016-, Setterwalls
2016, Lunds universitet, juristexamen
Uppdrag