Maria Bergström

Associate / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Immaterialrätt, marknadsrätt & mediarätt / Arbetsrätt och pensioner

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är huvudsakligen verksam inom arbetsrätt, immaterialrätt och marknadsföringsrätt.

I mitt dagliga arbete bistår jag arbetsgivare med juridisk rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området och hanterar frågor kopplat till bl.a. anställningsavtal, uppsägningar, arbetsmiljö och rehabilitering samt fackliga förhandlingar och omstruktureringar.

Jag hjälper även svenska och utländska företag med juridisk rådgivning inom immaterialrätt och marknadsföring.

Karriär
2020-,Setterwalls
2020,Lunds universitet, juristexamen
2018,University of Queensland