Profil

Jag arbetar med immaterialrätt och konkurrensrätt, ofta för klienter inom Life Sciences-branschen.

Jag har stor erfarenhet av att företräda klienter i tvister som rör patent och varumärken inför domstol, skiljenämnd och myndighet. I mitt dagliga arbete hjälper jag även företag med frågor som rör licenser, forsknings- och utvecklingssamarbeten, offentliga upphandlingar samt konkurrensrättsliga och regulatoriska frågor. Jag är van vid att driva och koordinera komplexa projekt med internationell anknytning.

Karriär
2002-, Setterwalls
2000-2001, McGill University
2002, Lunds universitet, jur. kand.
Rekommendationer

Martin Levinsohn är rankad i Chambers Europe (Intellectual Property) (Life Sciences) och är listad bland Other Specialists av Chambers Global och är även rekommenderad av Legal 500 (Intellectual property and media, Public Procurement och EU & Competition) och I AM Patent 1000. Martin omnämns också av Who’s Who Legal som Global Leader Life Sciences - Regulatory 2020 och Patents 2019 och National Leader Sweden - Life Sciences 2020 och Patents 2020.

"Recommended without hesitation for pan-European tasks is Martin Levinsohn. Responsive and well prepared, his advice is practical and well balanced. In the courtroom, he delivers measured, deliberate arguments that get straight to the point."

- IAM Patent 1000

"a calm and collected attorney, he convincingly presents his cases to the court."

- I AM Patent 1000

"a good communicator with a sharp mind."

- Legal 500, 2017

"Dedicated and very sharp."

- Legal 500, 2017

"He is a very good communicator, and extremely knowledgeable about marketing issues."

- Chambers, 2013

"Peers and clients regard Martin Levinsohn as "an extremely skilled lawyer." He is known for his patent and trade mark expertise relating to the pharma industry. "

- Chambers, 2012

"Intellectual Property – Martin Levinsohn is the ‘sharp, competent’ practice head."

- Legal 500

Meriter
Externa publikationer
2019International Comparative Legal Guide to: Patents 2020
Maj, 2012TLV:s beslut slår hårt mot diabetiker, Dagens Medicin
2002Skadestånd som sanktion mot karteller, Konkurrrensverkets A4-serie, medförfattare
Artiklar