Sören Brekell

Delägare, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Skatterätt

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan många år inom Setterwalls kompetensgrupp Skatt med att bistå svenska och utländska bolag vad gäller skatterättsliga problemställningar.

Jag har en omfattande erfarenhet att genomföra omstruktureringar för såväl medelstora som större företag även med internationell inriktning. Jag har lång erfarenhet av arbete med skatteprocesser, att genomföra och planera inför generationsskiften, utflyttningar och fissioner av företagsgrupper. En stor del av arbetet är knutet till skatte- och bolagsrättsliga överväganden i samband med förvärv och försäljningar. Jag arbetar också med skattefrågor för särskilda branscher såsom bolag som bedriver byggnadsrörelse, värdepappersrörelse och företag som är föremål för energiskatt. Skatteplanering och rättsfrågor knutna till fåmansföretag är en annan stor del av mitt arbete.

 

Karriär
2003-, Setterwalls
2001-2002,Ernst & Young CTS, chef Corporate Tax Services
1999-2000, Advokatfirman Vinge KB
1992-1999, Grosskopf & Partners AB
1990-1992, Advokatfirman Vinge KB
1989-1990, Vinge - Grosskopf Skattekonsulter
1985-1989, Arthur Andersen
1983-1985, Skattemyndigheten i Malmöhus
1981-1983, Länsrätten i Malmöhus län
1980, Skattemyndigheten i Jönköpings län
1979, Lunds universitet, juristexamen
Rekommendationer

Sören Brekell är rankad av Chambers Europe (Tax), listad som leading individual av Legal 500 (Tax) samt listad som Hall of Fame av Legal 500 (Tax). 

"Sören Brekell combines 'a business-minded and practical approach with very high integrity levels'."

- Legal 500, 2019 - Tax

Artiklar