Henrik Kjellander

Executive Partner, Advokat / Stockholm

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2000 med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning inom arbetsrätt.

Jag ansvarar för arbetsrättsgruppen i Stockholm och jag bistår arbetsgivare inom hela det arbetsrättsliga området. Vi företräder både svenska och utländska företag samt statliga myndigheter och statligt ägda bolag.
Typiska arbetsrättsliga uppdrag är omstruktureringar, individuella fall av skiljande från anställningen på grund av misskötsamhet m.m., framtagande av anställningsavtal och andra avtal, policies m.m., fackliga förhandlingar, verksamhetsövergångar, frågor kring företagshemligheter och konkurrerande verksamhet, frågor kring europeiska företagsråd, arbetsmiljöfrågor/rehabilitering samt tvistelösning/arbetstvister i domstol och skiljenämnd.

Vi har ett nära samarbete med bl.a. transaktionsavdelningen och skatteavdelningen och jag har stor erfarenhet av processer och förhandlingar kring företagsförvärv och andra kommersiella förhållanden som t.ex. partneravtal, där det också finns arbetsrättsliga inslag.

Utöver det dagliga arbetet där jag bistår klienter i olika frågor håller jag också frukostseminarier och specialiserade utbildningar och jag ansvarar för våra nyhetsbrev.

Karriär
2000-,Setterwalls
1998-2000,Stockholm tingsrätt, notarie
1998,Stockholms universitet, juristexamen
1998,Stockholms universitet, ekonomi kandidat
Rekommendationer

Henrik Kjellander is ranked as Recommended Lawyer by Legal 500 (Employment).

"Henrik Kjellander is highly skilled."

- Legal 500, 2014

Uppdrag
Artiklar